Archief Archief
Het archief van onze kerkelijke gemeente bestaat uit documenten van het secretariaat van de kerkenraad, de diaconie en het college van kerkrentmeesters en is in artikel 11.2.7.g van de Kerkorde opgedragen aan het College van Kerkrentmeesters.
Het oude archief (vanaf 1688) van de Hervormde Gemeente Heiloo is in bewaring gegeven in het Regionaal Archief te Alkmaar.
In het dynamisch archief van de Protestantse Gemeente, in de Ter Coulsterkerk, bevindt zich een inventarislijst van dat archief.

Het archief van de Gereformeerde Kerk van Heiloo vanaf omstreeks 2004 is opgeslagen in de archiefkelder van de Ter Coulsterkerk. Het gedeelte tot omstreeks 2004 is overgebracht naar het Regionaal Archief te Alkmaar.
terug