Vertrouwenspersoon Vertrouwenspersoon
Een veilige kerk…….

Het lijkt zo vanzelfsprekend: in een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig, want:
 • Leden behandelen elkaar met respect.
 • Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie.
 • Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen.
Helaas gaat dat niet altijd en overal op, daar willen we onze ogen niet voor sluiten. We hebben daarom Annemiek Rijneveld in onze gemeente bereid gevonden vertrouwenspersoon te zijn. Gemeenteleden kunnen bij een vertrouwenspersoon terecht met hun vragen, vermoedens en meldingen.  

Vertrouwenspersoon
In de kerkenraad van 8 januari 2024 is Annemiek Rijneveld aangesteld als onze vertrouwenspersoon.
Wij zijn blij met haar komst in deze functie. De functie heeft zij zelf op de gemeentemiddag van 6 januari al toegelicht. Zij heeft daarvoor een training doorlopen bij de PKN. Ook vertelde ze dat er tevens een groep is ontstaan van vertrouwenspersonen uit de verschillende kerken van Beverwijk, Heemskerk, Akersloot/Uitgeest en Castricum. Daardoor is het mogelijk om eventueel ook iemand te benaderen uit deze gemeenten.

Taken vertrouwenspersoon
Het takenpakket van een vertrouwenspersoon bestaat uit:
 1. Opvang en begeleiding: eerste aanspreekpunt en steun voor mensen uit de gemeente die in vertrouwen iets kwijt willen over wat er in de gemeente gebeurt of waar ze zich zorgen over maken. Vertrouwenspersonen denken mee met de melder over eventuele aangiftes of klachtenprocedures en begeleiden de melder daarin. 
 2. Signaleren: alert zijn op signalen van mogelijk misbruik. In het meldprotocol wordt duidelijk gemaakt op welke signalen je moet letten en wat je vervolgens moet doen.
 3.   Informeren en adviseren: middels een jaaroverzicht de kerkenraad verantwoording afleggen
 4. Voorlichting en preventie: het gesprek over ‘veilige gemeente’ op verschillende niveaus van het kerkenwerk organiseren. Hiervoor wordt een commissie veilig kerk gevormd
Achtergrond en opleiding vertrouwenspersoon
Mensen die werken in het maatschappelijk werk, onderwijs, personeelswerk of de hulpverlening zijn wellicht geschikt om in de gemeente de rol van vertrouwenspersoon op zich te nemen. Annemiek heeft vanuit haar functie als oogarts, gespecialiseerd in hoornvliestransplantaties, veel ervaring met situaties, waarin mensen hulp nodig hebben. Zij bekleedt ook vanuit haar vakgebied meerdere functie waarvoor geheimhouding nodig is.
Vertrouwenspersonen volgen een training. Onderdelen van deze training zijn: 
 • de persoon en de positie van de vertrouwenspersoon. 
 • seksueel misbruik: wat is het en hoe ontstaat het?
 • gespreksvaardigheden, praktische oefeningen en feedback.
 • aandacht voor preventie.

Hoe gaan we verder?  Mocht er een situatie voordoen, waarin u denkt een vertrouwenspersoon te willen raadplegen, dan kunt u zich in verbinding stellen met Annemiek op de volgende manier:  
 • Als u een vertrouwenspersoon van een andere gemeente wil benaderen, neem dan contact op met de voorzitter van de kerkenraad (zie Kerkblad).

Bekijk hier ook nog de presentatie vanuit Annemiek zelf
 
terug