Financiële verantwoording Kerkrentmeesters Financiële verantwoording Kerkrentmeesters
Financiële verantwoording Kerkrentmeesters:

Jaarverslag Kerkrentmeesters 2022
Jaarverslag Kerkrentmeesters 2021
Jaarverslag Kerkrentmeester 2020

Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2020

Zie hier voor de begroting van 2024
Zie hier voor de begroting van 2023
Zie hier voor de begroting van 2022

Bankrekeningen
Voor bijdragen, giften etc. 
Protestantse Gemeente te Heiloo: 
NL 85INGB 0000 2762 01 
 
Bijdrage kerkblad:        
Protestantse Gemeente te Heiloo: 
NL63INGB 0000 1833 80

Administratie:
T. Bras
Tel:  06-42243567
Email: administratie@pknheiloo.nl
terug