Deze gemeente Deze gemeente
De Protestantse Gemeente Heiloo is een onderdeel van de classis Alkmaar van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). De gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad, daarbij gesteund door het college van kerkrentmeesters en de diaconie.
De kerkenraad bepaalt het beleid en legt dat vast in een, jaarlijks bij te stellen beleidsplan, waarin de doelstellingen voor kerk, diaconie en kerkrentmeesters worden vastgelegd.
De kleine kerkenraad vergadert negen keer per jaar, de kerkenraad zes keer per jaar.
Daarnaast is een groot aantal vrijwilligers actief in commissies en werkgroepen en in velerlei functies in het pastoraat en rond het beheer en gebruik van de kerkgebouwen. In totaal meer dan 150 mensen.
Onze gemeente heeft een combinatie-regeling met de Protestantse gemeente in Limmen. Meer hierover onder 'Plaatselijke regeling'.

Voor informatie over de gemeente in Limmen: www.pknlimmen.nl
terug