Bries: tijdschrift voor denkers en doeners Bries: tijdschrift voor denkers en doeners
“Kijken door de ogen van een buitenstaander”, het motto van de Sionskerk in Zwolle vraagt soms een wat andere opstelling. Hoe wordt dat opgepakt op de Waddeneilanden, in tal van dorpen en in de “Grote Stad”? Wat is, wat kan hierbij zijn de rol van de gemeenteleden, van een sprekende website, van bepaalde welkomstdiensten, e.d.

Tal van tips worden aangereikt in het pas verschenen boekje “100 tips & stops” en verhalen vanuit de praktijk worden toegelicht. Je beseft direct: onze website www.pknheiloo.nl wordt ook steeds belangrijker, maar ook : we zullen het doorgeven van het Evangelie in woord en daad aan onze omgeving, aan gasten, aan nieuwkomers, steeds weer zelf met kleine stapjes moeten en mogen invullen.

In het najaarsnummer staan interessante verhalen over de aanpak op elk van de Waddeneilanden; van Texel tot en met Schiermonnikoog. In een vorig nummer vertelde de bekende ds. Visser, eerder predikant in Apeldoorn, over zijn pionieren op IJburg- Amsterdam; één van de plekken waar de Kerk en de christelijke gemeente nog in opbouw zijn en heel veel, ook het kerkgebouw, nog vorm moet krijgen. Dit vraagt sterke ondersteuning, ook met geld vanuit de centrale kerk.

Het tijdschriftje Bries is bestemd voor donateurs die naast “het werk naar buiten” in de eigen omgeving ook geïnteresseerd zijn in het missionaire werk elders van de Protestantse Kerk in Nederland; donaties zijn aftrekbaar van de belasting (ANBI).

U vindt een inkijkexemplaar in het literatuurrek in de Ter Coulsterkerk. Het adres voor vragen is: Donateursadministratie Protestantse Kerk in Nederland, postbus 8504, 3503 RM  Utrecht, tel. 030 8801880, e-mail. servicedesk@pkn.nl.
Voor wie zich verder wil informeren: zie ook de website www.pkn.nl/missionair/

Namens de bibliotheekcommissie Henk Bikker en Allan de Monchy
terug