Bibliotheek Bibliotheek
Studieboeken
Er zijn ca. 630 titels. Zij gaan met name in op uitleg van de Bijbel, de belangrijkste theologische en filosofische inzichten in de loop van de tijd, de betekenis van het Evangelie voor het Midden Oosten, Europa en inmiddels bijna alle landen van de wereld. De geschiedenis van de Christelijke Kerken, hun invloed op de cultuur specifiek die van Europa, de doorgaande lijn van religie, naar het Geloof van Abraham, naar het Geloof “Jezus is Heer”is in vele boeken en toonaarden beschreven en toegelicht. Ook wordt via verhalen, levensbeschrijvingen, gedichten en tal van andere persoonlijke geschriften getuigd in woord en daad van Geloof, Hoop en Liefde in leer en leven. Zoeken naar, inzien en lenen van deze boeken is mogelijk in overleg met één van de leden van de bibliotheekcommissie.
 
Actuele boeken
Samen met de predikanten is een selectie van ca. 160 boeken samengesteld die vandaag nog actueel zijn en ter lezing worden aanbevolen. Inzien en lenen van deze boeken kan in principe op donderdagmorgen tussen 10.30  en 12.00 uur. De dienstdoende beheerder of, zo aanwezig, een lid van de Bibliotheek- commissie kan U helpen de weg te vinden. De lijst van de betreffende actuele boeken vindt U op deze website door hier te klikken. 
 
Actuele boeken in “directe uitleen” onder “Uitleen actueel”
In de loop van de tijd zetten we telkens 30 à 40 actuele boeken van de ongeveer 160 titels in de “directe uitleen” in het literatuurrek  in de hal van de Ter Coulsterkerk.
U vindt in het rek twee groepjes boeken: “Uitleen actueel” en “Uitleen besproken”; over de laatste categorie verderop meer. Voor beide categorieën staan de kaarten in een apart bakje. Bij het lenen van een boek graag even de kaart invullen met uw naam, adres, telefoonnummer en de datum lenen! Graag die datum zelf onthouden. Na maximaal 8 weken zien we uw boek graag weer terug. Deze eenvoudige methode vraagt enige attentie anders verdwijnen er boeken spoorloos; helaas is dat tot onze verbazing wel eens gebeurd.
Na ongeveer drie maanden worden de geplaatste actuele boeken gewisseld met een nieuw groepje vanuit de bibliotheek. Zodoende krijgt U in de loop van het jaar alle op de website genoemde boeken een keer te zien en voor eventueel lenen onder direct bereik. Een ieder alvast veel leesplezier gewenst.
 
Actuele besproken boeken onder “Uitleen besproken”
Deze actuele boeken zijn besproken in het Kerkblad. U vindt ze in het literatuurrek onder “Uitleen besproken”. Het streven is per jaar 5 à 10 boeken de revue te laten passeren. Op de lijst van actuele boeken op de website, vindt U deze boeken met de aantekening “besproken”. De besprekingen  zelf treft U op de website onder “Boekbesprekingen”.
Zoeken naar, inzien en lenen kunt U via het literatuurrek. De boekenkaarten staan in het lichtgrijze bakje in het vak naast deze uitleenboeken. Graag de betreffende kaart invullen met uw naam, adres, telefoonnummer en de datum van lenen; de maximale uitleentermijn is ook hierbij 8 weken.
De boeken kunt U na het lezen weer in het rek terugzetten.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
 
Zwerfboeken
Sinds medio 2011 is het project “Actuele Zwerfboeken” gestart en dat tot plezier van velen. U vindt ze in het literatuurrek in de hal van de Ter Coulsterkerk. Deze boeken gaan van de ene lezer naar een andere; inmiddels zijn dat er honderden.  Als er iets interessants bij is, mag U het boek(je) meenemen. U bent dan de nieuwe lezer en de nieuwe eigenaar. Een klein bedrag ad € 0.50 voor het boekenfonds wordt op prijs gesteld; de pot daarvoor staat in het vak van de Zwerfboeken.
Het betreft nog actuele, goed ogende boeken over Geloven, Christen zijn, de Christelijke Gemeente en de Kerk, over de Kerk in de wereld en de Kerk in brede zin, over haar geschiedenis en haar activiteiten in woord en daad.
De activiteiten van de bibliotheekcommissie blijven beperkt tot het ontvangen van dergelijke boeken om deze door te geven aan nieuwe geïnteresseerden. Verder heeft ze de rol van vraagbaak en bewaakt ze de spelregels.
Als U enkele zwerfboeken wilt brengen, kunt U die plaatsen in het middelste vak van het literatuurrek. Bij meer boeken liever persoonlijk overhandigen met een briefje met de titels en schrijvers. Schenkingen blijken soms ook een bron voor waardevolle uitbreiding en actualisering van de bibliotheek in de categorieën studieboeken en actuele boeken; hierbij alvast dank namens de nieuwe lezers.
We wensen een ieder af en toe een boek dat boeit en aanspreekt.
 
Namens de Bibliotheekcommissie:
Allan de Monchy tel: 06 24251407 en Henk Bikker tel”072 5321280


 
  
 
terug