Het Pastoraat Het Pastoraat
De leden van onze gemeente wonen verspreid over het hele dorp. Er zijn ook enkele (gast)leden die buiten Heiloo wonen. In totaal heeft onze gemeente ruim duizend leden.
In het Pastoraal Overleg wordt nagedacht over de onderlinge betrokkenheid. Er zijn in onze  kerkgemeente verschillende gespreks- en ontmoetingsgroepen waar alle leden van de gemeente maar ook andere dorpsbewoners aan mee kunnen doen.(Zie: www.ronddewaterput.nl )  Daar is aandacht voor wat mensen bezighoudt in het geloof en het leven.
Daarnaast proberen we in onze gemeente het omzien naar elkaar te versterken door andere gemeenschapsvormende activiteiten, zoals de maandelijkse ontmoetingsmiddagen en maandelijkse maaltijdgroep. (voor informatie zie het kerkblad of www.pknheiloo.nl )
 
Om de onderlinge contacten laagdrempelig te houden is het dorp ingedeeld in vier wijken. In elke wijk is een team van contactpersonen met een coördinator. Dit wijkteam is het eerste aanspreekpunt voor mensen die, om uiteenlopende redenen, extra betrokkenheid vanuit de kerkelijke gemeente verlangen. Dat kan zijn vanwege ziekte of overlijden of andere situaties van bijzondere aandacht. Het wijkteam houdt contact met de verschillende pastores, waarmee u overigens ook rechtstreeks contact op kunt nemen.
 
In het bijgevoegde kaartje is de indeling in vier geografische wijken weergeven en kunt u zien van welke wijk u deel uitmaakt.

Het Pastoraal Overleg heeft voor haar pastorale werkzaamheden de volgende kernzin geformuleerd: Aangesproken door het woord van God en door de verhalen van mensen willen we aandacht en zorg geven aan mensen, opdat het hen wél gaat.
                                                                                                                                             
Wijk A: Noord-Oost;  contact via 
Wijk B: Noord-West;  contact via Machda van der Meulen,        tel. 533 68 43
Wijk C: Zuid-West;    contact via Wilma Westers,                      tel. 533 56 66
Wijk D: Zuid-Oost;    contact via 

Pastoraal werker: Andre Martens - tel. 06 22494089 of a.martens@pknheiloo.nl

terug