De kerkenraad De kerkenraad
De kerkenraad is als volgt samengesteld

Pastores
A. Martens (André) tel: 06-22494089 a.martens@pknheiloo.nl 

Functionarissen van de kerkenraad hebben vaste e-mailadressen gekregen eindigend op @pknheiloo.nl Dit betekent dat specifieke functies in de kerkenraad een vast e-mailadres hebben dat niet verandert wanneer een functie door iemand anders wordt overgenomen. 
  
Kerkenraad
Preses preses@pknheiloo.nl   
Scriba   scriba@pknheiloo.nl  

College van diakenen
Algemeen emailadres: diaconiepknheiloo@outlook.com   

College van kerkrentmeesters
Voorzitter  vzcvk@pknheiloo.nl  
Secretaris  secrcvk@pknheiloo.nl 

Ouderling (scriba)
Scriba@pknheiloo.nl

Overeenkomstig de kerkorde bepaalt de kerkenraad het beleid en legt dat vast in een jaarlijks bij te stellen beleidsplan, waarin de doelstellingen voor kerk, diaconie en kerkrentmeesters worden vastgelegd.

Onze gemeente wordt in de classis Noord-Holland vertegenwoordigd door een diaken.

 
terug