Bachcantatedienst in Witte Kerk te Heiloo Bachcantatedienst in Witte Kerk te Heiloo
Op zondag 28 januari, 's middags om 16.00 uur vindt in de Witte Kerk de eerste cantatedienst van het nieuwe jaar plaats.
Deze keer zal de door Bach in 1724 gecomponeerde cantate “Jesus schläft, was soll ich hoffen” worden uitgevoerd door Collegium Vocale Camerata onder leiding van Gerard Leegwater.

De onbekend gebleven tekstdichter sluit nauw aan op het evangelie van deze zondag en haalt zijn stof uit het contrast: verborgen (slapende) Jezus – openbare (handelend ingrijpende) Jezus. Het bijbelse bericht wordt meteen op de tegenwoordige situatie van de Christen betrokken: in het aangezicht van de dood zie ik geen hulp van Jezus (deel 1). De angstige vraag in deel 2, “Herr! Warum trittest du so ferne? Warum verbirgst du dich zur Zeit der Not” (Waarom, o HEER, blijft Gij van verre staan? Waarom verbergt Gij U in tijden van nood) is bijna woordelijk afkoaxmstig uit Psalm 10: 1. Deel 3 vergelijkt de nood van de goddeloze bedreigde Christen met de golven van een zeestorm, waarover het evangelie van de dag bericht. Met deel 4, een woordelijk citaat uit de evangelielezing (Mattheus 8: 26) zet de verandering in: Christus is slechts schijnbaar ver weg; door zijn machtswoord (deel 5) is de Christus geborgen (deel 6). De cantate wordt besloten met het tweede couplet van het lied “Jesu, meine Freude” van Johann Franck (1653) waarin de gehele gemeente het vertrouwen in Gods bescherming deelt.

Zoals altijd is de cantate ingebed in een compacte liturgie die deze keer geleid zal worden door ds. Hanneke Ruitenbeek. 

De toegang is gratis, wel is er een collecte.
terug