ANBI Diaconie ANBI Diaconie
ANBI informatiepagina (diaconie)
Wij zijn de  diaconie  van de Protestantse Gemeente te Heiloo. Deze gemeente behoort tot  de Protestantse Kerk Nederland (PKN). De diaconie is een zelfstandig onderdeel van de gemeente en bezit rechtspersoonlijkheid.
Naam van de ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Heiloo
RSIN nummer:   004142445
Postadres:        Postbus  307

                       1850 AH  Heiloo
E-mail:            diaconieheiloopkn@outlook.com      
           
Doelstelling
In het beleidsplan van de diaconie is het kernwoord "dienen". Dit betekent dat de diaconie tot taak heeft om  mensen, die onder druk leven, hetzij incidenteel, hetzij structureel, zowel in eigen omgeving als elders in de wereld, in navolging van Christus, gerechtigheid en barmhartigheid te bewijzen.

Werkzaamheden: 
De werkzaamheden van de Diaconie kunt u hier terugvinden.
 
Samenstelling bestuur.
De bestuur bestaat op dit moment uit 5 diakenen. Zij hebben ook zitting in de kerkenraad.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het diaconie bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het diaconie, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).
 
Beloningsbeleid
De Diaconie heeft geen medewerkers in loondienst.
Actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten
Hiervoor wordt verwezen naar informatie elders op deze website

Financiële verantwoording
Klik hier voor de meest actuele financiële gegevens

 
terug