Cantate diensten 2019 Cantate diensten 2019


- Zondag 24 maart
- Zondag 13 oktober
- Zondag 24 november 

 
Bach-cantate in Witte Kerk te Heiloo Bach-cantate in Witte Kerk te Heiloo

Zondag 24 maart, 's middags om 16.00 uur vindt er een uitvoering plaats van de waarschijnlijk oudst bewaard gebleven cantate van Bach: “Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir”.

Bach heeft de compositie geschreven op verzoek van Georg Christian Eilmars, destijds predikant van de Mariënkirche te Mühlhausen. De stad werd kort voordat Bach aantrad als cantor-organist getroffen door een grote brand. Vele mensen hebben daarbij het leven verloren. Een brand in de 17e en18e eeuw betekende dat hele dorpen of steden compleet verdwenen. In het geval van Mühlhausen de gehele binnenstad, waarbij drie- tot vierhonderd huizen verloren gingen. Ds. Eilmars heeft Bach gevraagd een cantate te schrijven op de tekst van psalm 130, Aus der Tiefen, de profundis clamavi, uit diepten van ellende roep ik tot U. Het troostrijke aspect dat door de muziek van de cantate wordt uitgedragen zal de overlevenden van de brand zeker een hart onder de riem hebben gestoken.

De cantate bestaat uit koordelen die aan het begin, midden en slot twee aria's, voor respectievelijk bas/hobo en tenor/cello flankeren. In deze aria's zingen koorsopranen resp. -alten eenzelfde melodie in lange notenwaarden.
De uitvoerenden zijn het kamerkoor Collegium Vocale Camerata, begeleid door een professioneel instrumentaal ensemble onder leiding van Gerard Leegwater en solisten David Leegwater, tenor en Gerard Rooker, bas.
Een en ander vindt plaats in een compacte liturgie die geleid wordt door ds. Jan Bruin.

De toegang is vrij, wel is er een collecte bij de uitgang ter bestrijding van de kosten. 

 
Geschiedenis - Witte Kerk Heiloo heeft Middeleeuwse wortels Geschiedenis - Witte Kerk Heiloo heeft Middeleeuwse wortels

De geschiedenis van de Witte Kerk in Heiloo, althans een kerkje op dezelfde plaats, gaat terug tot de eerste helft van de achtste eeuw, toen de eerste christenpredikers zich in deze streek vestigden. Dat waren monniken die vanuit Engeland en Ierland naar hier kwamen om onder de (West-)Friezen het evangelie te verkondigen.

lees meer »
 
In de zomer open op woensdagen In de zomer open op woensdagen

Ook in de zomer van 2018 is de Witte Kerk op woensdagen te bezichtigen. In de maanden juni, juli en augustus is de kerk van 11.00 - 16.00 uur geopend. Van 12.00 - 13.00 uur wordt het grote orgel van de kerk bespeeld door een organist uit de regio.

Een bezoek is deze zomer meer dan de moeite waard omdat de eerste resulaten van de grootse restauratie zichtbaar zijn. Zo zijn de draagbalken en het kabinetorgel onder handen genomen.   

Het interieus van de kerk ademt de sfeer van vorige eeuwen. De afgelopen jaren kwamen er tussen de 800 en 900 bezoekers, vooral toeristen en 'dagjesmensen, soms afkomstig uit verre buitenlanden. 
Waar rond 700 een kerkje op de strandwal werd gebouwd, verrees in de elfde eeuw de huidige tufstenen kerk. Ze is later uitgebreid en in 1573 verwoest door de Benden van Sonoy. In de tuin zijn de contouren van het verwoeste deel zichtbaar. In 1630 kwam het in protestantse handen en kreeg het zijn huidige vorm. Tot 2001 werden er de wekelijkse (hervormde) kerkdiensten gehouden.

De kerk wordt nu hoofdzakelijk gebruikt voor concerten, exposities, bijzondere kerkdiensten, huwelijken en begrafenissen.


Wilt u meer weten over de Witte kerk en de mogelijkheden om bij te dragen aan de restauratie? Neem dan eens een kijkje op de website www.wittekerkheiloo.nl 

 
Archief Archief

Het archief van onze kerkelijke gemeente bestaat uit documenten van het secretariaat van de kerkenraad, de diaconie en het college van kerkrentmeesters. 

lees meer »