Kerkdiensten Kerkdiensten

Om de dienst te beluisteren klik hier

Preekrooster voor de aankomende weken in de Ter Coulsterkerk.

26 mei, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. R. Blaauw
collecte: Armenië-project

30 mei, Hemelvaartsdag, 10.00 uur
Witte Kerk: ds. P. Nijssen, Heiloo
collecte: Diaconie Heiloo

2 juni, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E. Kooiman Heilig Avondmaal
collecte: Ned. Bijbelgenootschap 

9 juni Pinksteren, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek m.m.v. Cantorij
collecte: KiA bijbels Chinese platteland 

16 juni, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
collecte: Simavi

23 juni, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. Jan Bruin, Zutphen
collecte: KiA werelddiaconaat 

30 juni, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds P. Nijssen, Heiloo
collecte: St Gered Gereedschap

7 juli, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. Niels Gillebaard, De Rijp
collecte: KiA vakantiepret kinderen

Crèche in de Ter Coulsterkerk:
Vanaf Pasen 2019 is er iedere week de mogelijkheid om gebruik te maken van de crèche. Voor vragen kunt u terecht bij Christel Brouwer de Koning via  

Kindernevendienst: Er is iedere week kindernevendienst voor de jeugd van 4-12 jaar. Enkele keren per jaar (Kerst, Pasen en Pinksteren) zijn we met projecten bezig. Dan werken we in de weken ervoor met verhalen en knutsels naar het feest toe. Voor informatie kun je mailen naar 

Autorijden:
Zondagdienst Heiloo:
mw. Klaske Mosselaar tel. 5330417, b.g.g. Mw. Anneke Plas-de Vries tel. 5335919

Zondagdienst Limmen:
J. van den Berg, tel. 5055642, b.g.g. mw. M. Denekamp, tel. 5052871

terug