Financiële verantwoording Diaconie Financiële verantwoording Diaconie
Financiële verantwoording :

Jaarverslag 2018

Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2018

De begroting van 2021
De begroting van 2020
De begroting van 2019

Bankrekeningen:
Voor bijdragen, giften etc. 
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Heiloo:
NL85 RABO 0336  4700 88

Administratie:
R. Visser
tel. 072 533 41 66
email: rinvisser@kpnplanet.nl 
 
terug