Financiële verantwoording Diaconie Financiële verantwoording Diaconie

Financiële verantwoording :

Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016

De begroting van 2019
De begroting van 2018
De begroting van 2017

Bankrekeningen:
Voor bijdragen, giften etc. 
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Heiloo:
NL85 RABO 0336  4700 88

Administratie:
R. Visser
tel. 072 533 41 66
email:  
 

terug