Financiële verantwoording Kerkrentmeesters Financiële verantwoording Kerkrentmeesters
Financiële verantwoording Kerkrentmeesters:

Jaarverslag Kerkrentmeesters 2018
Jaarverslag Kerkrentmeesters 2017

Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017

Zie hier voor de begroting van 2019
Zie hier voor de begroting van 2018
Zie hier voor de begroting van 2017


Bankrekeningen
Voor bijdragen, giften etc. 
Protestantse Gemeente te Heiloo: 
NL 85INGB 0000 2762 01 
 
Bijdrage kerkblad:        
Protestantse Gemeente te Heiloo: 
NL63INGB 0000 1833 80

Administratie:
J. Bras
tel.072 5320344
email:
terug