Geef vandaag voor de kerk van morgen Geef vandaag voor de kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2023 komt eraan!

In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze kerk een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2023 weer op u mogen rekenen! 

Begrotingstekort en hoge inflatie
Mede door de hoge inflatie van met name de energiekosten is er in 2023 sprake van een aanzienlijk begrotingstekort. De begroting 2023 treft u aan onder de tab ‘financiën’. Wij hopen dat u in staat bent om hier,  bij uw toezegging voor 2023,  rekening mee te houden.

‘Voor de kerk van morgen’
De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Na een aantal lastige jaren staan de kerkdeuren nu weer wagenwijd open en daar zijn we dankbaar voor! Daarom is het nu tijd om weer vooruit te kijken. Zodat we ook in de toekomst van betekenis kunnen zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend kunnen zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Samen voor onze kerk 
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier in januari ruimhartig in. Begin januari komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken. 


Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. 

  Op naar de kerk van morgen!”

                                              
 
terug