Informatie over het Kerkblad Informatie over het Kerkblad

Download hier het kerkblad

Voor vragen over de verspreiding van het Kerkblad en voor het doorgeven van een mutatie kunt u contact opnemen met: Kees Blijleven, tel. 533 48 93, e-mail: c.blijleven@live.nl 

Het e-mailadres van de redactie, voor het aanleveren van kopij, is: kerkblad@pknheiloo.nl

Let op! Foto's en logo's graag in een groot formaat (hoog aantal mb's) aanleveren bij de redactie. Anders kunnen deze niet in het kerkblad worden geplaatst.

Belangrijke data voor het Kerkblad in 2023

Kopij zo snel mogelijk maar uiterlijk 14 dagen voor verschijningsdatum aanleveren via: kerkblad@pknheiloo.nl
Het kerkblad verschijnt op:

  • 5 juli (kopij 21 juni)
  • 30 augustus (kopij 15 augustus)
  • 4 oktober (kopij 19 september)
  • 8 november (kopij 24 oktober)
  • 13 december (kopij 28 november)
Redactie kerkblad:
Ad Edelman; tel. 072 533 43 12
Ditje van Genderen; tel. 072 505 34 49
Peter Jan van Roon; tel 072-531 89 55

 
terug