Bach-cantate in de Witte Kerk - 22 januari Bach-cantate in de Witte Kerk - 22 januari
Zondagmiddag 22 januari, aanvang 16.00 uur, vindt de eerste Bach-cantate van dit jaar plaats.
Uitgevoerd wordt de cantate "Nimm was dein ist, und gehe hin" BWV 144. De cantate wordt uitgevoerd door Collegium Vocale Camerata onder leiding van Gerard Leegwater. De aria's zullen vertolkt worden door Femke Leek, sopraan en Fransje Christiaanse, alt. De cantate is gebaseerd op het verhaal van een landeigenaar die personeel zocht voor het werk op het land. 's Morgens vroeg vond hij een aantal werklieden maar later op de dag nam hij er nog een aantal aan. Met diegenen die het vroegst gekomen waren was hij het eens geworden over het loon. Tot stomme verbazing van de mannen krijgt iedereen evenveel uitbetaald aan het eind van de middag. Er werd vervolgens flink gemopperd door diegenen die er de hele dag voor hadden gewerkt en het zelfde loon uitbetaald kregen als de werklui die later begonnen.

Zoals altijd is de cantate ingebed in een compacte liturgie.
Iedereen is welkom: men behoeft niet bij een kerk te zijn aangesloten om de cantate bij te wonen.
De toegang is vrij.
Wel is er een collecte om de uitvoering van Bach-cantates in de Witte Kerk mogelijk te maken.
Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie of thee na te praten.
 
terug