Bericht 25-05-2020: Vierde bericht rondom het Corona virus Bericht 25-05-2020: Vierde bericht rondom het Corona virus

Vanaf 15 maart heeft de uitbreken van de coronacrisis grote invloed gehad op ons kerkelijk leven. Kerkdiensten zijn alleen on-line te beluisteren. Pastoraat en overleg geschiedt vooral per telefoon en e-mail.

Op woensdag 6 mei heeft de regering versoepelingen afgekondigd die ook betrekking hebben op ons kerk-zijn. In de kerkenraad is besloten om de maand juni door te gaan met online vieringen en de tijd te gebruiken om te komen tot een verantwoorde manier van het opstarten van de kerkdiensten waarin gemeenteleden weer welkom zijn. Er zijn nogal wat restricties en dat vraagt een goede doordenking. Het rooster van voorgangers vindt u in het Kerkblad.

Om toch de gelegenheid te bieden om de kerk te bezoeken wordt de Ter Coulsterkerk opengesteld voor mensen die individueel een moment van verstilling zoeken en een kaarsje aan willen steken. De kerk is vanaf 25 mei open op maandag, woensdag en vrijdag van 11.00 - 13.00 uur. Zie voor meer informatie onder ‘Nieuws’.

Nu u toch op onze website bent nodigen wij u uit om een boodschap achter te laten onder de button ‘contact met elkaar’. Het zijn berichten die iedereen kan lezen, dus denk om de privacy. Het kan gaan om een groet, opmerking of bemoediging aan elkaar en de lezers.

We maken plannen voor een vervolg en werken aan het opstarten van onze activiteiten maar de onzekerheid is nog niet voorbij. Houd moed, heb lief, staat op de vlag die bij de kerk hangt.

Daartoe roepen wij onszelf en elkaar op.

terug