Bericht 24-03-2020: Derde bericht rondom het Corona virus Bericht 24-03-2020: Derde bericht rondom het Corona virus
Hoe gaan wij verder?

Lieve gemeenteleden,
Op maandagavond 23 maart hebben we de nieuwe aangescherpte richtlijnen van de overheid vernomen. Deze hebben opnieuw ingrijpende gevolgen voor ons allen en daarmee ook voor ons gemeenteleven. Het betekent dat in elk geval alle doordeweekse activiteiten en de zondagse kerkdiensten tot en met 31 mei worden afgelast. Waar we eerst nog hoopten op samen het Paasfeest te vieren, zullen we nu geduld moeten hebben tot na Pinksteren.

In overleg met de kerkenraad hebben de pastores voorgesteld om gedurende die tijd bij toerbeurt op zondagmorgen om 10.00 uur een meditatieve kanselboodschap uit te spreken. Deze zijn te beluisteren op de web-site www.kerkomroep.nl , vervolgens ‘Heiloo’ intypen.
De ervaring leert wel dat de lijn op zondagmorgen om 10.00 uur vaak overbelast is. (Veel Nederlanders proberen dan in te loggen op hun eigen kerkdienst) Probeer het dan een half uur of uurtje later of in de middag nog eens. De diensten blijven een half jaar beschikbaar. Enkele dagen vóór de zondag vindt u op de site www.pknheiloo.nl onder de button ‘Orde van dienst’ de opzet en de lezingen. Na de uitzending zijn de gesproken teksten te vinden op de website van onze kerk.

Het rooster voor de zondagse meditatieve kanselboodschappen is als volgt:
29 maart : ds. Hanneke Ruitenbeek
5 april: ds. Edward Kooiman
12 april (Pasen): ds. Edward Kooiman en ds. Hanneke Ruitenbeek
19 april: pastor André Martens
26 april: ds. Edward Kooiman
3 mei: ds. Hanneke Ruitenbeek
10 mei: pastor André Martens
17 mei: ds. Edward Kooiman
24 mei: ds. Hanneke Ruitenbeek
31 mei (Pinksteren): ds. Edward Kooiman

Mocht u gebedsintenties willen doorgeven voor de voorbeden, dan kunt u contact opnemen met de dienstdoende voorganger.

In de afgelopen week is er vanuit het Pastoraal Overleg en ook gemeentebreed intensief gebeld en gemaild met oud en jong. Er is gevraagd naar welzijn en ook of praktische hulp gewenst is. Daar wordt positief op gereageerd en het blijkt dat we werkelijk iets voor elkaar kunnen betekenen. We moeten dit nog wekenlang met elkaar volhouden. Misschien verandert in de tussentijd uw situatie. Laat het ons weten! Wij hopen dat u ook zelf de vrijheid voelt en neemt om contact op te nemen met de pastores, de kerkenraad en het wijkteam.

Wij denken ook aan de kinderen in onze gemeente en hun ouders. Hierbij een tip om dagelijks met de kinderen te bekijken www.dehenkieshow.nl  van Matthijs Vlaardingerbroek, laatst nog bij ons te gast met zijn bijbeltheater. Iedere dag vertelt hij op creatieve manier een bijbelverhaal.

We houden u op de hoogte door mededelingen op de website, de zondagse kanselboodschap en wanneer nodig een extra brief in de brievenbus.

Kerken en gemeenschappen nemen tal van initiatieven. Wij proberen aan te sluiten waar kan en wat vol te houden is. Zo zullen de komende weken op initiatief van de Raad van Kerken op woensdagavond om 19.00 uur de kerkklokken luiden als teken van verbondenheid.

Laten we elkaar vasthouden in deze lastige tijd voor ons allen, let een beetje op elkaar en vertrouw erop dat God ons niet loslaat.

Namens de kerkenraad,
ds. Hanneke Ruitenbeek
Roelie van Diest, voorzitter van de kerkenraad
 
terug