Bericht 16-03-2020: Informatie Corona virus Bericht 16-03-2020: Informatie Corona virus

Corona virus : Hoe gaan wij verder?

Lieve gemeenteleden,

Naar aanleiding van de landelijke richtlijnen omtrent het coronavirus zullen onze kerkdiensten in ieder geval tot 6 april a.s. geen doorgang vinden. Ook alle andere kerkelijke activiteiten hebben we afgelast. U moet daarbij denken aan de vastenvespers, de avond voor contactpersonen, de wijkmiddag van wijk B op 28 maart, koorrepetities en activiteiten van ‘Rond de Waterput’.

In de tijd die voor ons ligt proberen we samen de verbondenheid vorm te geven binnen de mogelijkheden die er zijn.

Zo zal er elke zondagmorgen om 10.00 uur door één van de eigen pastores een korte kanselboodschap worden uitgesproken. Deze kunt u live, of later beluisteren via www.kerkomroep.nl en dan ‘Heiloo’ intypen.

Ook zullen de teksten na te lezen zijn op de web-site van onze kerk www.pknheiloo.nl onder de button ‘Orde van dienst’. Het rooster is als volgt:

22 maart: pastor André Martens
29 maart : ds. Hanneke Ruitenbeek
5 april: ds. Edward Kooiman

Op deze manier hopen we iedere zondag een moment te creëren, waarin we elkaar kunnen ondersteunen vanuit ons geloof. Zo proberen we samen op weg te gaan naar het Paasfeest.

In de pastorale zorg zullen de pastores samen met de wijkteams de eigen wijk in kaart brengen om te onderzoeken waar ondersteuning mogelijk en/of nodig is. U kunt gebeld worden met de vraag of we iets voor u en elkaar kunnen betekenen.

U kunt daarbij denken aan zowel praktische als pastorale vragen. Wilt u graag eens een telefonische gesprek of zoekt u iemand die even een boodschap wil doen?

Wij hopen dat u ook zelf de vrijheid voelt en neemt om contact op te nemen met de pastores, de kerkenraad en het wijkteam.

Over de gang van zaken na 6 april houden we u op de hoogte via de website en de wekelijkse kanselboodschappen.

Laten we elkaar vasthouden in deze lastige tijd voor ons allen,

Namens de kerkenraad

Ds. Hanneke Ruitenbeek
Roelie van Diest

Het eerdere bericht van 13-03-2020 lezen? Klik hier

terug